Light Your Life levert een transformatieve mediation. Dat wil zeggen dat de begeleider geen inhoudelijke of procesregie op zich neemt. Het conflict wordt benadert als een ‘crisis in de communicatie’. Doel van deze begeleiding is een negatieve en destructieve interactie te transformeren tot een positieve en opbouwende interactie. Vanuit deze getransformeerde interactie komt een resultaat die door de betrokkenen zelf wordt gedragen.

Het grootste voordeel van deze interventie is dat de betrokkenen verantwoordelijk zijn voor zichzelf, het proces én de uitkomst. Hierdoor komen zij in hun kracht en ervaren ze dat ze invloed hebben op de situatie.

De methode ‘van conflict naar (be)grip bestaat uit:

 • Intakegesprek met de opdrachtgever(s).
 • Individuele kennismakingsgesprekken met de betrokkenen (persoonlijke coachend karakter).
 • Ontmoetingsgesprekken met betrokkenen waarbij voorwaarden worden geschapen die het veilig maken om te spreken en te luisteren.
 • Indien wenselijk plannen we een tweede ontmoetingsgesprek waarbij dieper op de zaken ingegaan wordt.
 • Terugkoppeling naar de betrokkenen en opdrachtgever(s).

De voordelen van deze ‘transformatieve mediation’:

 • Het voorkomen van een mogelijke rechtsgang.
 • Een besloten procedure waardoor er geen publiciteit naar buiten ontstaat
 • Goedkoper dan arbitrage of rechtspraak.
 • Partijen hebben zelf een actieve rol in de oplossing, daardoor ontstaat betrokkenheid en is de kans groot dat de oplossing door alle partijen omarmd wordt. (win-win)
 • Communicatiestoornissen worden, ook voor de toekomst, weggenomen.
 • Er treedt geen verder beschadiging van de relatie op.
 • De praktische tools die gegeven worden tijdens de begeleiding kunnen door de betrokkenen zelfstandig gehanteerd worden.

Tarief in overleg, afhankelijk van de informatie uit de intake.

Ik wil graag een afspraak
Contact

Testimonials

Alle deelnemers hebben dit als een kadootje ervaren door de inzichten die ze opgedaan hebben over zichzelf, de ander en onderlinge relatie.

Jawi spiegelt op een prachtige begripvolle manier. Hiermee is een lastige situatie een groeikans geworden. De combinatie van deskundigheid en compassie die hij laat zien is prachtig en zeer effectief.