We ‘werken’ op deze dag met een kleine groep in de natuur.  Het heet niet voor niets systemisch werk want we doen vooral oefeningen. Oefeningen waarbij alle deelnemers ervaringen opdoen die informatie geven. Deze informatie gaat over je systeem of gezin van herkomst en welke plek je daarin inneemt.

Het doel van deze dag, of van welk systemisch werk dan ook, is niet om iets te fixen. Het fixen of helen doe jij. Dit doe je door acties te verbinden aan de inzichten die je hebt opgedaan. Wat je uit de dag meeneemt en welke actie je hier aan verbindt, bepaalt de mate van verandering.

Wat gaan we doen?

Deze dag gaan we een aantal systemische oefeningen doen waarbij je jezelf en je systeem van herkomst onderzoekt. Door deze vorm komt iedereen aan bod en heeft de dag een speels karakter. Net zoals opstellingen kunnen deze oefeningen veel impact hebben. Je neemt de informatie mee en kunt er daarna mee aan de slag in het dagelijks leven.

€ 50,00 p.p.

Ja, ik doe mee!

Ongeveer een week voor deze dag wordt je aan een tijdelijke Facebook Messenger-groep toegevoegd. Daarin staat alle info over praktische zaken en hoe je je kunt voorbereiden.

PS Voor alle duidelijkheid, er worden deze dag géén individuele opstellingen met vraagstellers en representanten gedaan. Op deze wijze opstellen wordt bij Light Your Life alleen gedaan tijdens het Toptraject en het Levend Waterritueel als de noodzaak zich aandient. Voor individuele opstellingen of opstellingen met lichaam en ziekte volg deze link.