Deep level Coach

Een traject voor coaches die de diepte durven opzoeken

In essentie zal dit traject veel gaan over:

Af-wezig: absent, elders, uit, weg, zoek
Contact maken komt veelal voort uit overlevingsdelen en gebonden stukken.

Aan-wezig: beschikbaar, tegenwoordig, present, voor de ander zijn.
Hier kan nog steeds twijfel ontstaan in wat je doet. Kun je geraakt worden door weerstand of gedrag van een ander en hoe je daarop reageert. Hier wonen meer printjes/programmering en daarmee een kans op overdracht en tegenoverdracht situaties.
In verbinding zijn en gebonden reacties wisselen elkaar hier af.

In-wezig: gewaar zijn hoe het in ons is.
Hoe het voelt binnen in je lijf, je mind, je emoties, je spiritualiteit.
Hier woont ook je innerlijk weten.
Een wijsheid die niet persé uit boeken komt, niet persé aangeleerd is.
Het komt echt uit jou, het eigen, onaangepaste en authentieke deel.
In-wezig zijn is een diep contact in jezelf en daarmee contact met het grotere geheel van het leven/universum.
In-wezig zijn is de plek van je hogere zelf en liefde.

Vanuit in-wezigheid kan jij je klant de bedding bieden om (in) veiligheid te gaan voelen.

Van aan-wezig naar in-wezig
Wat gaan we doen?

In dit traject onderzoeken, experimenteren, werken we met de beweging van aan-wezig naar in-wezig.

In-wezig zijn maakt het mogelijk dat je alles wat zich aandient kan insluiten en er mee werken. Het vergroot je persoonlijke en professionele bereik. 

Het daagt je uit je steeds opnieuw te verhouden tot wat is van mij, wat van de ander, wat is mijn antwoord op wat er gebeurt in de interactie met de ander(en). Hoe beweeg ik, wat is dienend? Wat dient de ander, wat mij, wat ons samen. Vanuit de intentie: alles is goed. 

In-wezig zijn maakt het mogelijk de helpende beweging volledig uit de ander te laten komen. Het houdt jezelf heel en op je plek, het maakt de ander heel én er hoeft niets gefixt te worden.

Hoe gaan we dat doen?

Ik ben zelf gegrepen door de polyvagaaltheorie, omdat hierin zoveel samenkomt wat zich al eerder in het veld liet zien, maar nog weinig taal had. Daarin wordt verder gegaan dan fight, flight en freeze en de bijbehorende (hormonale) veranderingen. Fawn (verzorgen) is al toegevoegd in het rijtje traumaresponses, maar ook de attache/cry respons (aanklampen). Super interessante stof voor ons als begeleiders van processen. Dit materiaal zal een belangrijke bouwsteen zijn in dit traject.

Daarnaast verdiepen we onze kennis van overdracht en tegenoverdracht door er mee te werken in de groep en in de inbreng van casuïstiek.

We werken meer met het lichaam, voorbij de verhalen om steeds meer de essentie van wie we zijn te laten spreken en te vertrouwen op de wijsheid van ons lichaam en innerlijk weten.

We gebruiken de dynamiek in de groep als leermateriaal voor je eigen proces en experimenteren met je professionele rol.

We voeden elkaar door ieders smaak en eigenheid ruimte en plek te geven.

En, we zijn een groep collega’s die elkaar door ‘t jaar heen voedt en support en zich laat voelen in alle leer- en viermomenten die je inbrengt.

Instappen?!

Is het zover?
Ben je bereid om te onderzoeken waar je persoonlijke thema’s je professie raken?
Wil je ervaren hoe je jezelf daar bewegingsruimte in kan geven?
Heb je de moed om dit samen in een verbonden groep te onderzoeken?
Kun je voorbij de verhalen bewegen en durf je te vertrouwen op de wijsheid van je lichaam en je innerlijk weten?

Dit traject zal verder bewegen dan de trainingen.
Natuurlijk zijn kant-en-klaar-oefeningen heel fijn als houvast, maar als jij contact maakt met dit diepe innerlijk weten, dan is er ook ruimte om dit soort oefeningen als vanzelf te laten ontstaan.

Deep level dus.

Ik zal al mijn aan- en inwezigheid met je delen deze dagen en je uitnodigen hetzelfde te doen. En dit alles natuurlijk in de vrije natuur die precies de juiste omstandigheden creëert voor groei.

Laat het me weten als dit bij je resoneert. We spreken dan een moment af om elkaar te zien of te bellen.

Praktisch
  • We komen 9 keer bij elkaar.
  • 8 keer met de groep en 1 keer in een individuele sessie. 
  • We werken in een structuur door het jaar heen. Dit maakt dat de groep meer verbinding aangaat en we gezamenlijk in proces gaan. 
  • Er zal een besloten facebookgroep zijn waarin er gedeeld en gevraagd kan worden waardoor dat proces voortgezet kan worden. 
  • Het traject bestaat uit 8 dagen van 10.00 – 16.00. 
  • Je individuele sessie, in overleg, op een moment dat voor jou klopt. 
  • Het traject gaat door bij 8 deelnemers. 
Data

09 febr
15 maart
26 april
07 juni
30 aug
18 okt
15 nov
06 dec.

Jouw investering

Deep level coach vraagt een investering van €3197,- incl btw. (kan in delen gefactureerd worden)