Soms moet je even verdwalen om je weg weer te vinden

Als acteur en regisseur heeft hij 20 jaar met diverse theatergezelschappen gewerkt in Nederland en de wereld rond-gereisd. Na 20 jaar bleek dat dit werk niet klopte met wie hij daadwerkelijk was. De echte ommezwaai kwam tijdens het jaarprogramma van 365 Dagen Succesvol in 2013.  Jawi nam de moedige stap om het theater-leven vaarwel te zeggen en zich helemaal te richten op het coachen en begeleiden van mensen.

Eén van de dingen die het theater gemeen heeft met coaching is dat het om mensen en emoties gaat. Beide hebben een nieuwsgierigheid naar de oorsprong van dingen en het achterhalen van het verhaal en wat mensen drijft. Al tijdens zijn theater-tijd werd hij steeds vaker gevraagd om te coachen en zo werd een zaadje geplant voor een nieuw begin. Nu is hij senior coach bij Light Your Life en al jaren (mentor)coach bij 365 Dagen Succesvol. Naast het coachen van mensen, traint en begeleidt hij nu ook coaches en ontstaan er mooie samenwerkingen.

Systemisch werk

Jawi’s voorliefde om te werken met systemische oefeningen en opstellingen komt voort uit zijn eigen ervaringen. Vaak dragen we iets met ons mee, dat niet van ons is. Iets dat is voorgeleefd door onze (voor)ouders. Misschien heb je zelf ook wel bij bepaalde dingen het gevoel dat je niet weet waar het vandaan komt. Het is dan interessant om je systeem van herkomst te onderzoeken. Dit onderzoek kan je doen, of je (voor)ouders er nog zijn of niet. De kracht van systemisch werk is dat het altijd informatie geeft. De verstrikking of datgene wat niet van jou is, kan geordend worden of terug gegeven. Hierdoor ontstaat ontspanning en ruimte om door te gaan met datgene wat wel van jou is. Lees hier het bijzondere verhaal over Jawi’s eigen systeem-opstelling.

Fysieke ervaringen

Wij mensen zijn uitstekende verhalen-vertellers. Het vertellen van verhalen structureert en geeft dingen een plek. Aan de andere kant kan het (continu) vertellen van een bepaald verhaal ook blokkeren. Je blijft in je hoofd zitten en piekeren. Het helpt dan om naar je lichaam te gaan. Wat vertelt je lichaam je? Hoe ga je fysiek om met bepaalde krachten? Het mentale en fysieke zijn onlosmakelijk aan elkaar verbonden en het geeft informatie. Dit kan je gebruiken om inzichten te krijgen en je volgende stap te bepalen.

Buiten

Buiten is voor Jawi een belangrijke kernwaarde, en het heeft zoveel te bieden. De natuur is een spiegel, geeft rust, haalt mensen uit hun ‘normale’ doen. Hoe geweldig is het om het coachen te combineren met de natuur. Alles valt hier op zijn plek.

Missie Light Your Life

Van rust in jezelf, naar rust in je omgeving, naar rust in de wereld.

Kernwaarden

Innerlijke Rust : Basis, Vertrouwen, Leiderschap
Groei: Liefde, Vervulling, Vrijheid, Beweging
Integriteit: Eerlijkheid, Openheid, Vergeving
Buiten: Natuur, Verwondering, Ritme
Creativiteit: Scheppen, Oplossingen, Avontuur

Achtergrond

Senior Coach bij Light Your Life en Mentor Coach bij 365 Dagen Succesvol
Coach sinds 2002 met name voor leidinggevenden
Anderhalf jaar creatief therapeut drama TBS-kliniek
20 jaar acteer en regie-ervaring in het theater

Een opleiding tot creatief therapeut drama
The Work van Byron Katie
Basisopleiding systemisch werken en familieopstellingen
Opleiding systemisch werk met lichaam en ziekte

In de media

Jawi in de Happinezz! Lees het hele artikel hier