“Wie wil er eerst”, vraagt Jawi. Ik twijfel niet lang: “Ik”, zeg ik. Vaak laat ik anderen liever voorgaan. Maar nu wil ik wel als eerste aan de beurt zijn. We gaan aan de slag met opstellingen en ik heb een vraag die ik graag wil uitwerken.

Onze vragen hebben we hiervoor in de groep besproken. Dit zijn situaties in ons leven waar we meer duidelijkheid over willen, die ons bezig houden of dwars zitten. Een opstelling kan dan helpen. In de traditionele familieopstelling is het gebruikelijk representanten aan te wijzen voor de familieleden. Maar eigenlijk kan alles opgesteld worden. Gedachten, emoties, ziektes, lichaamsdelen, instanties, en ga zo maar door. Jawi’s vraag aan mij is nu dan ook: welke krachten spelen er? Oftewel, wat zijn de aspecten die meespelen in jouw vraag, jouw situatie. Ik kies ervoor om de aspecten vruchtbaarheid, spanning, voeding en kinderwens op te stellen.

Tijdens de opstelling blijkt al snel dat voeding losstaat van de situatie. Waar de andere representanten duidelijk een relatie tot mij hebben, een reactie op mij ervaren, heeft degene die voeding representeert geen idee wat ze hier doet. Jawi ontslaat haar daarom uit haar rol. Omdat de opstelling nog wat nodig lijkt te hebben, brengt Jawi haar later weer in het veld; nu als representant van ‘dat wat niet gezien mag worden’. Want dat is het mooie met opstellingen: ook het onbekende kun je laten representeren. En dat kan zomaar tot nieuwe inzichten leiden.

Een opstelling laat zich moeilijk navertellen. Het gaat om het ervaren, het voelen. Niet om feitelijkheden. En de ervaring is bijzonder persoonlijk. Mijn opstelling was emotioneel en hartverwarmend, ordenend en ruimte-gevend.

Na de lunch gaan we verder en mag ik in drie opstellingen representant zijn. Ook dit zijn ervaringen om mee te nemen. De rollen waar je voor gekozen wordt kunnen je informatie geven over je eigen verhaal. Daarnaast is het elke keer weer bijzonder hoe een opstelling werkt, wat je als representant ervaart en wat je hiermee voor een ander kunt betekenen.

Het is een intensieve dag, die verrijkend en versterkend is voor ons als deelnemer én als groep. We delen zulke persoonlijke verhalen met elkaar. En we gaan op zo’n open manier met elkaar de diepte in. Dit verbindt. Het is prachtig om de steun en veiligheid van de groep te mogen ontvangen én om dit aan de groep te mogen geven. Wat een rijkdom en overvloed om hier onderdeel van te zijn.