Vreemdgaan

De letterlijke vertaling van ‘vreemd gaan’ is ‘vreemd lopen’. ‘Gaan’ wordt ook wel gedefinieerd als ‘lopen’. Vreemd gaan is dus letterlijk op een vreemde manier lopen. Waardoor gaat een mens in de regel vreemd lopen? Als hij pijn heeft.

Gezondheid en Lichaam

Uit eigen ervaring weet ik dat ik, als ik een langere periode onder mentale druk sta, die druk vervolgens onbewust vastzet in mijn lichaam. Het mentale probleem verschuift dan naar een fysiek probleem. Mijn onderrug is zo’n plek waar spanning zich kan vastzetten. Zeurende voorbodes zijn er dan vaak al geweest en dan komt het moment dat ik die zware tas eventjes snel wil optillen en pats! Daar schiet het in mijn rug. Ik kan niet meer op of neer, kan mijn rug niet meer strekken en hompel als een oud mannetje door het huis.

Om een beetje pijnloos te bewegen, moet ik delen in mijn lichaam compenseren. Mijn houding verandert, ik ga anders (vreemd) lopen met als gevolg dat ik ook spanning op andere plaatsen vastzet, zoals de schouders en nekspieren. Het symptoom is een pittige spit, maar de klachten en spanningsopbouw zitten veel eerder in het proces.

Misschien … als ik eerder had geluisterd naar de signalen van mijn lijf, had ik het kunnen voorkomen. Naar de fysio om het lichamelijke stuk te ontlasten, maar vooral kijken naar de reden waarom die spanning zich in mijn onderrug vastzette én daar consequenties aan te verbinden die de uiteindelijke spit hadden voorkomen. Kwetsuren kunnen ook met erfelijkheid of slijtage te maken hebben die de gezondheid beïnvloeden.

Gezondheid, Verlangen en Relatie

Een relatie kun je zien als een lichaam. Ook in een relatie treedt spanning op die, in dit geval, van invloed is op de gezondheid van de relatie. Er kan op allerlei niveaus pijn worden ervaren. Bewust en onbewust.

Een flinke complicatie in een relatie is dat veel pijnlijke plekken al zijn ontstaan voordat de relatie is begonnen (zie dit maar als de erfelijke factoren).

Bijvoorbeeld het verlangen om bevestiging, geruststelling en liefde die je als kind moest ontberen. Uit dat gemis zijn (overlevings)mechanismen voortgekomen die je onbewust meeneemt in de relatie. Voorbeelden hiervan zijn dat je:
je snel schuldig voelt over van alles;
(over)gevoelig bent geworden voor hoe de ander zich voelt, dat op jezelf betrekt en op je tenen gaat lopen;
geleerd hebt je niet uit te spreken en zo conflicten vermijdt.
Deze mechanismen zijn voortgekomen uit primaire angst om bijvoorbeeld verlaten te worden of dat er niet van je gehouden wordt, dat je als dom bestempeld wordt, dat je er niet mag zijn. Dit blijven gevoelige plekken totdat ze zijn herkend en erkend.

Als liefde pijn doet

De signalen zijn er vaak al, kunnen jaren voortduren en als er niets aan die signalen gedaan wordt, zal de pijn heviger worden. Die pijn veroorzaakt een reactie. Alarm! De overlevingsmechanismen treden in volle werking en juist omdat het gaat om liefde, om iemand die je na staat is het belang groot. Dat is mooi en tegelijkertijd ook heel kwetsbaar. Partners gaan bijvoorbeeld vechten. De één geeft kritiek en de ander trekt zich terug. De één geeft kritiek en de ander slaat terug met meer kritiek of er ontstaat leegte tussen de partners. Leegte en kou die je kunt ervaren als een patstelling. Wat nu?

Tips voor behandeling

Er is een relatie, maar er wordt veel eenzaamheid ervaren. De eenzaamheid van het terugtrekken is pijnlijk. Het vechten is pijnlijk. Als je niet behandelt, gebeurt er hetzelfde als met je lichaam. Je gaat compenseren, ‘scheef lopen’ en er ontstaat nog meer spanning …… Behandelen op dit gebied kan betekenen dat je samen een goed boek leest over relaties. Het boek ‘Houd Me Vast’ van Sue Johnson is een goed voorbeeld, een Houd Me Vast-relatiecursus gebaseerd op het voornoemde boek of bijvoorbeeld EFT-relatietherapie.

Vreemdgaan als symptoom

Vreemdgaan is in deze opvatting een symptoom voortkomend uit een aantal factoren uit het verleden en niet een op zichzelf staande daad. Misschien beter om het een actie te noemen in plaats van een daad. Een daad kun je associëren met misdaad of fout. Het kan trouwens wel voelen als een misdaad en verschrikkelijk veel pijn doen. Juist omdat die primaire angst wordt aangeboord, voelt het scherp en onmachtig. Er zijn er echter altijd twee voor nodig om überhaupt vreemd te gaan.

Wat is vreemdgaan?

Wat is vreemdgaan eigenlijk? Ik zie het als vluchten van de pijn en het gemis wat je ervaart in de relatie. Een gevoel van emotionele en/of fysieke schaarste. Een verlangen om te vinden wat je in de relatie niet krijgt of denkt te krijgen. Je zoekt bijvoorbeeld de bevestiging van het mogen bestaan, door middel van contact met een ander. Je krijgt eindelijk weer de aandacht die je zo nodig hebt. Dat kan een tijdje prima gaan, maar uiteindelijk is er maar één iemand die je die bevestiging kan geven: jijzelf!

Dat vluchten uit zich niet alleen maar in fysiek contact tussen twee mensen buiten de relatie om. Soms is intensief verbaal contact over gezamenlijke interesses ook een bedreiging voor de relatie.
Het vluchten uit zich ook in andere bezigheden zoals werken of hobby’s waardoor contact vermeden wordt. Bloemschikken, vissen, klussen, gamen, sporten, biljarten, lezen, puzzelen, tv-kijken enz. kunnen allemaal een vorm van vluchten zijn, van de pijn weggaan.

Deze voorbeelden gebeuren niet stiekem, zijn algemeen aanvaard en daarbij voelen we ons niet bedreigd. Natuurlijk kun je prima een hobby hebben en daar lekker in op gaan, maar het verschil tussen genieten en vluchten is misschien wel een onderzoekje waard.

Taboe op vreemdgaan

Er rust een taboe op met anderen dan je eigen partner het bed delen. Daarmee zit seks hebben met iemand anders in de stiekeme hoek.

Als beide partners elkaar niet zouden gijzelen in oude pijn en een contract wat huwelijksakte heet, kan er ruimte komen om het gevoel van schaarste bespreekbaar te maken. Daarmee trek je het onderwerp het daglicht in en is er ruimte om elkaars gedachten en gevoelens daarover te horen. Natuurlijk is dit spannend en kwetsbaar, maar door dit gesprek open aan te gaan, ontstaat er contact en leer je elkaar op een andere, nieuwe manier kennen. Het vraagt van beiden een open houding die ervoor zorgt dat alles gezegd mag en kan worden en met respect ontvangen en gezegd wordt. Sleutelwoord hierin is gelijkwaardigheid.

Persoonlijke Groei en Geluk

Dit is geen pleidooi om maar met iedereen het bed in te duiken. Wel is het een oproep voor openheid om echt in gesprek te gaan en ruimte scheppen voor persoonlijke en relationele groei. Doel hiervan is dat vreemdgaan niet meer nodig is of niet meer zo genoemd hoeft te worden omdat het dan als verrijking van het leven wordt ervaren. Pijn wordt zo getransformeerd naar geluk.