Jaarprogramma 365 Dagen Succesvol

In het jaar 2013 deed ik als deelnemer mee met de allereerste editie van het Jaarprogramma van 365 Dagen Succesvol van David de Kock en Arjan Vergeer. Het was een superjaar! Elke maand gingen mijn vrouw en ik naar de locatie waar de seminardag gehouden werd. Elke maand met kriebels in de buik want: wat staat er op het programma en wat gaat er vandaag weer gebeuren?

Nature quest

Één van die dagen vond niet binnen plaats, maar buiten in de natuur. Een naturquest. We werden op een mooie locatie opgewacht en na een aantal oefeningen zocht ieder een plekje in het bos om een tijdje alleen te zijn.

Ik vertel met opzet niet veel over de dag, omdat je dat beter zelf kunt ervaren en je niet gebaat bent bij (te)veel informatie.

Het regende! Het regende dat het goot en ik zat op een prachtig plekje aan de waterkant. In eerste instantie wegduikend in mijn regenjas, maar gaandeweg meer ontspannen en het weer en de omstandigheden toelatend. Toen begon ik te kijken én te zien!

Geboorte

Druppels die in slow motion langs een gebogen rietstengel omlaag gleden. Druppels aan een tak boven mij vormden groothoeklenzen waarin ik mezelf in gespiegeld zag. De wind liet alles, in een eigen ritme, om mij heen zwaaien, buigen, ritselen en ik was in rust.

Tot……

Daar, op de grond, in de modder, iets bewoog. Mijn blik werd er naartoe gezogen en mijn hart klopte sneller. Wat was dat? Het was anders dan al het andere die dag! Ik boog me voorover om de plek beter te kunnen zien en nog kon ik het niet duiden! Na een minuut of tien ingespannen turen, werd me duidelijk dat ik naar een geboorte zat te kijken. Een piepklein wit larfje ontworstelde zich aan een bruine cocon. Zichzelf wringend en draaiend tot het los was en bleef rusten waar het lag.

Bestaansrecht

Ik voelde me al vreemd tijdens die worsteling, maar nu sloeg het toe! Mijn keel was dichtgeschroefd, mijn ogen brandden. De emotie brak door en het regende ook uit mij.

Één enkele gedachte was in mij opgekomen bij het kijken naar dat kleine witte dingetje.

Niemand vraagt zich af of dit beestje mag bestaan.

Het is geboren, het is op de aarde, het leeft, het is.

Zelfvertrouwen door bevestiging

Jaren van mijn leven ben ik, onbewust, bezig geweest met voor anderen te bewijzen dat ik besta. Mijn zelfvertrouwen opbouwen door het vak dat ik uitoefende. Dit deed ik door bevestiging te oogsten. Hoe? Door letterlijk voor een publiek te staan als acteur. Twintig jaar heeft het geduurd voor ik doorkreeg dat ik die bevestiging niet nodig had. Dat ik, net als dat larfje, helemaal niet hoefde te bewijzen dat ik mocht bestaan.

Ik ben geboren, ik ben op aarde, ik leef, ik ben.

Geldingsdrang en Bevestiging

Het thema bevestiging komt vaak voor tijdens de coachingsessies die ik mag begeleiden.

Wij mensen zijn gecompliceerde wezens en onze strijd om bestaansrecht vertaalt zich op verschillende manieren. Onze geldingsdrang kan zorgen voor overcompenseren, zoals ik heb gedaan. Je ziet dit in alle geledingen van de maatschappij terugkomen. Op straat, het bedrijfsleven, onderwijs, in de politiek, enzovoorts.

Hoe authentiek zijn iemands drijfveren om te doen wat hij of zij doet? Welke onzekerheden en ervaringen spelen op onbewust niveau mee? De enige manier om daar antwoord op te krijgen, als je daar behoefte naar hebt, is door zelfonderzoek.

Waar kom je vandaan? Wat hebben je ouders je voorgeleefd? Waar heb je schaarste ervaren in je opgroeien? Wat zijn je reacties hierop? Welke overlevingsmechanismen zijn hieruit voortgekomen, welke talenten? En in hoeverre maak je bewuste keuzes in je leven?

Persoonlijk geluk en gezondheid

Hoe relaxter is het leven als we ervan uitgaan dat we, omdat we geboren zijn, een plek op deze wereld mogen innemen? Welke werking heeft het op je gezondheid als je ervan overtuigd bent dat je er mag zijn? Dat je de wereld om je heen zelfs iets ontzegt door je plek niet in te nemen. Je plek innemen is kloppend en geeft je persoonlijk geluk.

Je bent geboren, je bent op aarde, je leeft, je bent.